BMR

De BMR-vaccinatie is een vaccinatie dat bescherming biedt tegen de infectieziekten bof, mazelen en rode hond. De BMR-vaccinatie is in 1987 toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma en wordt gegeven aan baby’s van 14 maanden en kinderen van 9 jaar. Wanneer uw baby de BMR-vaccinatie krijgt, dan is hij of zij vervolgens voor 95% beschermd tegen de infectieziektes. Na de tweede BMR prik, welke uw kind krijgt als hij of zij 9 jaar is, zorgt voor een bescherming van maar liefst 99%. Wanneer u voor 1976 geboren bent heeft u waarschijnlijk geen BMR-vaccinatie gehad en dient vaccinatie voor uw reis overwogen te worden. 

BMR-vaccinatie bijwerkingen

Na elke vaccinatie kunnen bijwerkingen voorkomen. Gemiddeld genomen blijven de bijwerkingen niet lang aan en zijn het veelal milde ziekteverschijnselen. De meest voorkomende bijwerkingen van deze vaccinatie zijn:

 • Koorts
 • Hangerig
 • Huiduitslag (denk aan rode vlekjes)
 • Koortsstuipen
 • Zwelling van de lymfeklieren

BMR-vaccinatie volwassenen

Het kan zijn dat u de BMR-vaccinatie als kind niet heeft gehad en ook de ziektes niet heeft doorgemaakt. In dit geval is het verstandig een BMR-vaccinatie te overwegen als u naar een land reis met een verhoogd risico op contact met één van de drie ziektes. Wanneer u bent geboren tussen 1965 en 1975 heeft u waarschijnlijk geen mazelen gehad en ook geen vaccinatie tegen mazelen. 

Rodehond

Rodehond is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door het rodehondvirus (rubellavirus). Rodehond is een besmettelijke ziekte die doorgegeven kan worden van mens op mens. De virusdeeltjes kunnen overgedragen worden middels vochtdruppeltjes die de besmette persoon uitademt, niest of uit hoest. 

Sinds 1987 maakt de rodehond vaccinatie onderdeel uit van het Rijksvaccinatieprogramma in de vorm van het BMR-vaccin. Ouders hoeven dan ook niet te betalen voor deze prik. Het blijft echter wel de keuze van de ouders of het kind de vaccinatie krijgt en vervolgens wordt beschermd tegen dit virus.

Rodehond symptomen

Rodehond kan ernstige aangeboren afwijkingen of zelfs een miskraam veroorzaken wanneer een zwangere vrouw besmet is met het virus. Daarnaast kan het virus leiden tot een tekort aan rode bloedplaatjes, gewrichtsontsteking(en) of een hersenontsteking. Het is dan ook goed om de ziekteverschijnselen te herkennen. De symptomen voor rodehond zijn als volgt te herkennen:

 • Koorts
 • Vermoeidheid
 • Neusverkoudheid
 • (lichte) oogontsteking
 • Rode huiduitslag (vooral achter de oren, in het gezicht en in de nek)

Ondanks dat dit ziekteverloop relatief mild is, kan het virus op lange termijn dus nog wel ernstige klachten veroorzaken.

Mazelen

Mazelen wordt veroorzaakt door het mazelenvirus. Dit virus is een van de meest besmettelijke virussen ter wereld en wordt overgedragen van mens op mens. Net als bij de rodehond kan het virus worden overgedragen door het uitademen, hoesten of niezen van virus bevattende vochtdruppeltjes. Sinds 1976 zit mazelen in het Rijksvaccinatieprogramma en wordt het vaccin gratis aangeboden. Het blijft echter wel de keuze van de ouders of het kind wordt beschermd tegen dit virus.

Mazelen symptomen

Mazelen begint vrij onschuldig en lijkt daarbij enigszins op de griep. Wel is het zo dat volwassenen en mensen met een verlaagde weerstand significant meer kans hebben om ernstig ziek te worden van de mazelen. Gezonde kinderen tot 12 jaar lopen niet dit verhoogde risico. De kenmerkende mazelen symptomen zijn: 

 • Koorts
 • Hoesten
 • Neusverkoudheid
 • Oogontsteking
 • Rode vlekjes

Mogelijk kunt u een middenoorontsteking oplopen of last hebben van diarree. Ernstige besmettingen kunnen daarnaast leiden tot een longontsteking, een hersenontsteking of stuipen. 

De bof

De bof wordt net als mazelen en rodehond veroorzaakt door een virus dat in vochtdruppeltjes voor kan komen. Wanneer iemand die besmet is met de bof onbeschermd hoest of niest kunnen deze virus bevattende druppels besmetting veroorzaken.

Symptomen bof

De volgende symptomen zijn kenmerkend voor de bof: 

 • Koorts, algehele malaise
 • Dikke wang, door ontsteking in de speekselklier 
 • Pijn bij het eten, slikken en mond openen

Na besmetting van het bofvirus kunnen ook ernstige complicaties ontstaan zoals meningitis en bijbalontsteking. 

*Bij kinderen worden twee vaccinaties gegeven, maar bij volwassen volstaat één vaccinatie.

vaccinatie afspraak

Deskundig advies

Landelijke dekking

Korte wachttijden

Wilt u zich laten vaccineren?

Maak hier direct een afspraak op een van onze vaccinatie locaties door heel Nederland.

Afspraak maken