Beroepsvaccinaties

In sommige beroepen lopen medewerkers risico in contact te komen met verschillende micro-organismen zoals virussen en bacteriën. Dit worden ‘biologische agentia’ genoemd.  Biologische agentia kunnen leiden tot verschillende gezondheidseffecten zoals infecties. Voorbeelden hiervan zijn de griep, hepatitis A, B en tetanus. Een werkgever is op grond van goed werkgeverschap verplicht om zijn werknemers een veilig en gezond werkklimaat te bieden. Als werkgever bent u vanuit de Arbowet verplicht maatregelen te nemen als uit de RI&E blijkt dat medewerkers risico lopen. Een van deze maatregelen is het aanbieden van vaccinatie. Dit goed werkgeverschap geldt ook voor uitzendkrachten en stagiaires. Hieronder geven we een korte samenvatting van ziektes waarop medewerkers een verhoogd risico hebben.

Risicogroepen zijn onder meer medewerkers in de zorg, kinderopvang, voedselverwerking, afvalverwerking en openbare veiligheid. Op deze pagina komt u meer te weten over de vaccinaties die deze risicogroepen nodig hebben om hun vak op een veilige manier uit te voeren en de werkwijze die wij hanteren. 

Hepatitis A

Hepatitis A is een leverontsteking veroorzaakt door een virus. Symptomen van hepatitis A zijn eerst moeheid, misselijkheid en koorts, later gevolgd door pijn in de bovenbuik, geel oogwit en huid, donkere urine en beige ontlasting. U kunt besmet raken met deze ziekte door water dat in aanraking is geweest met besmette ontlasting. Ook kunnen besmette voorwerpen, handen en voedsel de ziekte overdragen. Mensen die voor hun beroep in aanraking komen met uitwerpselen of daarmee bevuilde voorwerpen lopen risico op besmetting. 

Hepatitis B

Hepatitis B is een ontsteking in de lever die wordt veroorzaakt door het hepatitis B-virus. De symptomen zijn dezelfde als die van hepatitis A. De besmettingsweg is echter geheel anders. De overdracht van hepatitis B vindt in werksituaties het meest plaats door contact met besmet menselijk bloed of andere lichaamsvochten bij bijvoorbeeld prik-, snij-  en bijtaccidenten. Anders dan bij hepatitis A kan hepatitis B ook een chronische vorm aannemen die leverfalen en -kanker tot gevolg kan hebben.

Vaccinatie kinderopvang 

In kinderopvangorganisaties lopen niet alleen de medewerkers maar ook de zeer jonge kinderen  waar deze werknemers de zorg voor hebben, risico op overdracht van ziekten. Heel jonge kinderen zijn nog niet beschermd tegen alle ziekten. Ongevaccineerde of niet voldoende gevaccineerde medewerkers kunnen deze jonge kinderen besmetten. Er is  gebleken dat een deel van de medewerkers onvoldoende beschermd is tegen mazelen en kinkhoest. Aan medewerkers die met kinderen jonger dan 14 maanden werken zouden vaccinaties mazelen en kinkhoest aangeboden dienen te worden. Een vaccin voor mazelen alleen bestaat niet. In Nederland wordt de BMR vaccinatie vanaf 1987 in het Rijksvaccinatieprogramma ( RVP) gegeven op de leeftijd van 14 maanden en 9 jaar. De bescherming is levenslang. Wanneer een medewerker geen vaccinatie heeft gehad en ook de ziektes niet heeft doorgemaakt kan vaccinatie voor de werksituatie verstandig zijn.

Bof 

De bof wordt veroorzaakt door het bofvirus. Het wordt overgedragen door kleine druppeltjes in de lucht die bof patiënten uitademen, niezen of hoesten. De ziekte veroorzaakt een ontsteking van de speekselklier bij het oor. 

Mazelen

Het mazelenvirus is een zeer besmettelijk virus. Het virus zit in snot en speeksel. Het verspreidt zich via kleine druppeltjes in de lucht. Mazelen heeft onder andere koorts en vlekken als symptomen. In enkele gevallen krijgt men een ernstige oor- of hersenvliesontsteking. 

Rode hond

Rode hond is ook en infectie ziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het virus wordt overgedragen door besmette druppeltjes vocht in de lucht komen door uitademen, niezen of hoesten. In eerste instantie krijgt u ziekteverschijnselen zoals lichte koorts, moeheid, verkoudheid en oogontsteking. Vervolgens zorgt rode hond voor huiduitslag. De ziekte verloop in de meeste gevallen erg mild. In enkele gevallen kan het leiden tot een hersenontsteking, een tekort aan rode bloedplaatjes of gewrichtsontsteking. 

Kinkhoest

Kinkhoest is een zeer besmettelijke ziekte die door een bacterie wordt overgedragen. Klachten beginnen als een gewone verkoudheid maar kan snel erger worden en overgaan in lange hoestbuien die uiteindelijk de ademhaling kunnen belemmeren. Vooral bij zeer jonge kinderen verloopt kinkhoest ernstig.

Werkwijze voor  beroepsvaccinatie

Wilt u als werkgever een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken uw personeel te laten vaccineren? Neem dan contact met ons op door het invullen van ons contactformulier. Na ontvangst van dit formulier neemt onze accountmanager contact met u op om de wensen en behoeften van uw organisatie door te spreken. Op basis van het gesprek wordt een offerte opgesteld. Na een akkoord wordt er een planning gemaakt en bepaalt uw organisatie het aantal te vaccineren personen. 

Graag ontvangen wij de gegevens van de personen die gevaccineerd moeten worden. Wij kunnen dan de verzorging van een uitnodiging, voorlichtingsbrief en gezondheidsverklaring aan de medewerkers, van u overnemen. De vaccinatiekandidaten ontvangen bij deze correspondentie een QR-code die zij mee dienen te nemen naar elk vaccinatiemoment. U als werkgever ontvangt een  persoonlijke inlogcode, waarmee u het traject kunt volgen. 

vaccinatie afspraak

Deskundig advies

Landelijke dekking

Korte wachttijden

Wilt u zich laten vaccineren?

Maak hier direct een afspraak op een van onze vaccinatie locaties door heel Nederland.

Afspraak maken