Vaccinaties

Een vaccinatie, ook wel bekend als inenting, beschermt de mens in elke levensfase tegen bepaalde ziektes. Wanneer u zich laat vaccineren worden er kleine, niet schadelijke delen van een virus of bacterie ingespoten. Uw lichaam reageert hier op en bouwt een afweer op tegen de betreffende infectieziekte. Het afweersysteem zorgt ervoor dat uw lichaam direct reageert als u in contact komt met een bacterie of virus waartegen u bent gevaccineerd. Het gaat de besmetting te lijf en werkt de ziektekiemen het lichaam uit. U wordt dus niet ziek.

Er bestaan vaccinaties voor allerlei bevolkingsgroepen; reizigers, werknemers, kinderen, zwangeren, ouderen en militairen. Zo heeft de overheid in 1957 het Rijksvaccinatieprogramma(RVP) opgezet voor kinderen tot 18 jaar. In het RVP worden volgens een vaststaand schema vaccinaties tegen 12 infectieziekten gegeven. Het gaat hier om: difterie, tetanus, polio, kinkhoest, bof, mazelen, rode hond, hepatitis B, haemophilus influenza, baarmoederhalskanker veroorzaakt door het humaan papillomavirus, hersenvliesontsteking door een meningokok en longontsteking door een pneumokok . 

Is een vaccinatie verplicht?

Nee, in Nederland zijn vaccinaties niet verplicht, ook de vaccinaties van het RVP niet. De Rijksoverheid raadt vaccinatie wel sterk aan. Zo mogen kinderdagverblijven kinderen die niet gevaccineerd zijn weigeren. Hiermee wordt de privacywet geschonden maar in dit geval heeft de publieke gezondheid voorrang. Dit staat in het wetsvoorstel dat is aangenomen op 18 februari 2020.

Als u naar het buitenland reist is het goed om vooraf te kijken of er verplichte vaccinaties zijn. Mocht u niet de door het land verplichte vaccinatiebewijzen kunnen overleggen, dan kan u worden geweigerd. Er zijn niet veel landen met een vaccinatieplicht, u kunt dan ook vrij naar deze landen reizen. 

Wat zijn de voor- en nadelen van vaccinaties?

Niet iedereen staat er voor open om gevaccineerd te worden. Het is dan ook goed om de voordelen en nadelen af te wegen voordat u deze keuze maakt.

Het voordeel van vaccineren is:

  • Een vaccinatie beschermt u tegen de ernstige gevolgen van infectieziekten.
  • Wanneer er op grote schaal gevaccineerd wordt, kunnen we als maatschappij ernstige infectieziekten nagenoeg uitbannen.
  • Wanneer een grote groep (95%) zich laat vaccineren wordt er groepsimmuniteit opgebouwd. Hierdoor wordt de kans op een uitbraak van de infectieziekte drastisch verkleind. Dit zorgt er ook voor dat de mensen die deze vaccinatie niet kunnen verdragen minder kans lopen om ziek te worden.

Het nadeel van vaccineren is:

  • Het kan voorkomen dat u bijwerkingen krijgt van het vaccineren. In veel gevallen zijn dit lichte bijwerkingen, zoals een rode plek op de huid, hoofdpijn of koorts. In zeer zeldzame gevallen kunnen de bijwerkingen ernstiger zijn.

*Bijwerkingen zijn meestal na een paar dagen verdwenen

Om het vaccineren zo veilig mogelijk te laten verlopen is er altijd een arts op de achtergrond aanwezig. De arts kan te allen tijde adequaat ingrijpen wanneer u bijvoorbeeld een allergische reactie ontwikkelt.

Wat zijn bijwerkingen van vaccinaties?

Bijwerkingen zijn gevolgen van het toedienen van het vaccin. Deze zijn in alle gevallen ongewenst en onbedoeld. Het is echter wel zo dat elk lichaam anders reageert, waardoor dit niet in te schatten of uit te sluiten is. De meest voorkomende bijwerkingen van vaccinaties zijn lichte koorts, irritatie van de huid in de vorm van een zwelling of het rood kleuren van de huid. Deze bijwerkingen gaan vaak vanzelf over. 

Schrik niet van de bijwerkingen; vaccins worden net als medicijnen uitvoerig getest en moeten aan strenge eisen voldoen alvorens deze op de markt worden gebracht.

Vaccinatieschema

Sommige vaccinaties worden eenmalig gegeven, andere vaccinaties kennen een toedieningsschema omdat meerder inspuitingen nodig zijn. De snelste en meest optimale bescherming ontstaat als u het vaccinatieschema volgt. 

Welke vaccinaties heb ik gehad?

De vaccinaties die u in het RVP hebt gehad worden door en bij het RIVM geregistreerd.

Militairen kunnen de toegediende vaccinaties opvragen bij het Ministerie van Defensie

Wanneer u zich voor een reis laat vaccineren krijgt u een vaccinatieboekje, beter bekend als het gele boekje. In dit boekje kunt u de gegevens van de vaccinaties terugvinden. Daarnaast vragen sommige landen u om het vaccinatieboekje te overleggen ter bewijs van inenting.

Mocht u het boekje kwijtraken of niet direct bij de hand hebben, dan kunt u de gegevens opvragen bij de instantie die u heeft gevaccineerd. Bij deze instantie kunt u ook een nieuw boekje aanvragen. Medische gegevens dienen minstens 15 jaar bewaard te blijven.

vaccinatie afspraak

Deskundig advies

Landelijke dekking

Korte wachttijden

Wilt u zich laten vaccineren?

Maak hier direct een afspraak op een van onze vaccinatie locaties door heel Nederland.

Afspraak maken