Baby’s

Vanaf de geboorte kan u uw baby laten inenten bij het consultatiebureau. Door uw baby te laten vaccineren wordt uw kindje beschermd tegen gevaarlijke ziektes. In Nederland zijn vaccinaties niet verplicht, maar ouders mogen zelf bepalen welke inenting de baby krijgt. In België is het bijvoorbeeld wel verplicht om baby’s te vaccineren tegen polio. In Nederland hebben wij een Rijksvaccinatieprogramma. (RVP) dat ervoor zorgt dat uw baby de vaccinaties op het juiste tijdstip krijgt. Ouders vragen zich vaak af of zij hun baby wel of niet moeten inenten. Door vaccinatie beschermt u niet alleen uw baby tegen ernstige kinderziektes maar door vaccinatie van zoveel mogelijk kinderen worden ernstige ziektes uitgeroeid. 

Deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma? 

Wanneer uw baby 4 weken oud is, ontvang u een uitnodiging om deel te nemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Dit bestaat in totaal uit inentingen tegen 12 infectieziekten. Als u ervoor heeft gekozen om deel te nemen, dan ontvangt u voor iedere prik een oproepkaart. Deze neemt u mee naar het consultatiebureau. Dit is de organisatie die de vaccinaties van uw baby verzorgt. Bij iedere inenting ontvangt u een folder waarin precies staat uitgelegd welke vaccinatie uw kind heeft gekregen en waartegen hij is beschermd. Ook vindt u hierin terug wat de mogelijke bijwerkingen zijn. Hieronder hebben we voor u toegelicht uit welke vaccinaties het Rijksvaccinatieprogramma bestaat.  Kijk voor een overzichtelijk schema op: rijksvaccinatieprogramma.nl. De eerste inenting krijgt uw baby wanneer hij of zij 3 maanden oud is. Die bestaat uit twee prikken, namelijk de eerste uit de serie DKTP- Hib-HepB inenting. Op hetzelfde moment krijgt uw baby de inenting tegen de pneumokokkenziekte. De tweede DKTP-Hib-HepB-inenting en de pneumokokkenvaccinatie wordt herhaald wanneer uw baby 5 maanden oud is, de derde volgt bij een leeftijd van 11 maanden. 

DKTP-inenting 

Met de DKTP-vaccinatie worden baby’s beschermd tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Difterie wordt veroorzaakt door de bacterie Corynebacterium. De bacterie maakt toxinen (een gifstof) die weefsels beschadigen in longen, hart en zenuwen. Als de luchtweg geïnfecteerd is, dan kan dit voor verstikking zorgen. Voor de invoering van de vaccinatie was difterie een belangrijke doodsoorzaak bij kinderen. 

Kinkhoest is een bacterie die de luchtwegen infecteert. De bacterie maakt een gifstof aan waardoor er ernstige hoestbuien ontstaan. De hoestbuien kunnen tot wel 3 of 4 maanden duren. Door de vaccinatie kinkhoest is het aantal kinderen dat aan kinkhoest overlijdt sterk afgenomen. Tetanus is een ernstige en besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de tetanus bacterie. Door dierenbeten en via wonden die in contact komen met straatvuil, aarde of mest kan u worden besmet. Tetanus geeft spierkrampen in het hele lichaam die levensbedreigend zijn. Poliomyelitis wordt veroorzaakt door een virus die van mens op mens overgedragen wordt door besmet voedsel, besmette ontlasting, besmet water of door kleine druppeltjes in de lucht. Het virus kan leiden tot verlammingen. Een enkele keer is er een verlamming van de slik of ademhalingsspieren. Daarom kan polio dodelijk zijn. 

Hib-HepB inentingen 

Hepatitis B is een ontstekingsziekte van de lever die ontstaat door een besmetting met het hepatitis B virus. De ontsteking kan ervoor zorgen dat de lever minder goed werkt. Het kan zelfs overgaan tot een chronische ontsteking waardoor er een hoger risico ontstaat op leverkanker. Met het Hib-vaccin wordt uw baby beschermt tegen infecties met de bacterie Haemophilus influenzae type B. Deze infectie kan zorgen voor een ernstige hersenvliesontsteking (meningitis of nekkramp) of bloedvergiftiging. De ziekte kan dodelijk aflopen. 

Pneumokokken vaccinatie 

Als uw baby 3 maanden oud is, dan krijgt hij of zij een vaccinatie die beschermt tegen 10 soorten pneumokokken. Bij een besmetting kan deze bacterie levensbedreigende gevolgen hebben zoals hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging en een longontsteking. Wanneer uw kind 5 en 11 maanden oud is, wordt de pneumokokkenvaccinatie opnieuw gegeven. 

BMR-vaccinatie 

De eerste BMR-vaccinatie krijgt uw baby wanneer hij of zij 14 maanden oud is. Deze wordt gegeven in combinatie met meningokokken ACWY. De BMR- vaccinatie wordt herhaald bij een leeftijd van 9 jaar. De BMR-vaccinatie beschermt uw baby tegen bof, mazelen en rodehond. 

De bof wordt veroorzaakt door het bofvirus en het verspreidt zich via de lucht. Het is een besmettelijke ziekte waarbij de speekselklieren onder het oor ontstoken raken. In enkele gevallen zou het kunnen leiden tot hersenvliesontsteking. De bof kan tevens leiden tot doofheid. Mazelen is een besmettelijke ziekte waarbij u last krijgt van koorts, huiduitslag en verkoudheid. Het kan voor gezondheidsproblemen zorgen zoals oorontsteking, bronchitis, longontsteking en hersenontsteking. Rodehond is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het wordt overgedragen door druppeltjes vocht die patiënten uitademen, niezen of hoesten. Het kan zorgen voor griepachtige klachten en rode huiduitslag. In sommige gevallen kan het zorgen voor een tekort aan bloedplaatjes, hersenontsteking of gewrichtsontsteking. Als een zwangere vrouw wordt besmet met rodehond, dan kan dit tot een miskraam leiden of ernstige aangeboren afwijkingen bij de baby. 

Meningokokken ACWY-vaccinatie

Wanneer uw baby 14 maanden oud is, krijgt hij of zij een inenting tegen meningokokken A, C, W en Y. Deze infecties zouden hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging kunnen veroorzaken. Wanneer uw kind 14 jaar oud is, dan wordt de vaccinatie herhaald. 

Bijwerkingen vaccinatie baby 

Een bijwerking is een ongewenst effect van een geneesmiddel. Voorbeelden van bijwerkingen zijn een rode vlek, zere plek rond de inenting of een zwelling op de plaats van de vaccinatie. Kort na de vaccinatie kan uw baby last krijgen van deze lichte bijwerkingen. Behalve bij de BMR-vaccinatie kunnen bijwerkingen pas optreden na 5 tot 21 dagen. 

Meestal zijn de bijwerkingen licht van aard. Allergische reacties komen bijna nooit voor. Als uw baby last heeft van een bijwerking, dan gaat dit in de meeste gevallen binnen een paar dagen over. In de volgende situaties is het wel belangrijk om contact op te nemen met uw huisarts:

  • Bij koorts met een temperatuur van 40 graden of hoger
  • Stuiptrekkingen
  • Als de bijwerkingen langer dan 2 dagen aanhouden 

Reisvaccinaties baby

Gaat u een verre reis maken met uw baby? Dan is het belangrijk om zowel voor uzelf als voor uw baby na te gaan welke reisvaccinaties er nodig zijn voor het land waar u naartoe reist. Deze vindt u ook op onze website 

Baby’s worden gezien als “bijzondere reizigers” ook al zijn ze kerngezond. Het babylijfje heeft wat extra aandacht nodig. Dit komt omdat:

  • Er is meer kans op uitdroging door diarree.
  • Het afweersysteem is nog niet helemaal ontwikkeld zodat minder afweer kan optreden.
  • Het lichaam is minder bestand tegen heftige ziektes. De kans op complicaties bij bijvoorbeeld malaria als dengue is groter.
vaccinatie afspraak

Deskundig advies

Landelijke dekking

Korte wachttijden