Corona

Corona of eigenlijk COVID-19 is een zeer besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door het virus SARS-CoV-2. Het is net als alle andere SARS eigenlijk een ziekte van de luchtwegen die gepaard gaat met koorts en ademhalingsproblemen maar kan ook klachten geven aan het maagdarmkanaal.

De besmetting met het SARS-CoV-2- virus vindt plaats door druppeltjes die zieke mensen verspreiden. Door praten, lachen, hoesten en zingen komen deze druppeltjes en daarmee de virussen vrij in de lucht. Deze druppeltjes kunnen worden ingeademd door anderen of op handen neerdalen en zo, via contact met neus of mond mensen ziek maken.

Wanneer je besmet bent met het virus merk je dat eerst niet. Deze tijd dat je wel besmet bent maar nog geen verschijnselen hebt heet incubatietijd en kan tot 14 dagen duren. Als je verschijnselen krijgt zijn dat meestal:

 • Verkoudheidsklachten zoals loopneus en keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Koorts
 • Plotseling verlies van smaak en/of reuk

Maar ook kan je last krijgen van

 • Vermoeidheid
 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Verwardheid/prikkelbaarheid
 • Buikpijn en misselijkheid
 • Diarree
 • Oogontsteking

Niet iedereen wordt even ziek na een COVID-19 besmetting. Het kan zijn dat je slechts milde klachten hebt zoals bij een lichte griep maar je kan ook zo ziek worden dat opname in het ziekenhuis noodzakelijk is. Het kan heel lang duren voor je volledig hersteld bent.

Coronavaccinatie

Er zijn betrouwbare vaccins die ervoor zorgen dat je minder ernstig ziek wordt na een besmetting met COVID-19. Als je gevaccineerd bent is de kans kleiner dat je besmet raak en als je toch besmet raakt, word je minder ziek. Ook ben je minder besmettelijk.

Voor meer informatie over de vaccinaties en vaccinatieprogramma kun je terecht op:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen

Mogelijke bijwerkingen van vaccinatie 

Na iedere vaccinatie kunnen bijwerkingen optreden. Wanneer deze onderstaande symptomen binnen 48 uur optreden wil dit zeggen dat het vaccin zijn werk doet. De meest voorkomende bijwerkingen zijn de bijwerkingen die na iedere vaccinatie op kunnen treden

 • Hoofdpijn
 • Koorts
 • Vermoeidheid

Soms komen ook onderstaande bijwerkingen voor:

 • Spierpijn
 • Rillingen
 • Misselijkheid en braken

Kosten van Coronavaccinatie

Tot op dit moment krijgt elke inwoner van Nederland de kans de vaccinaties kosteloos te halen bij GGD of huisarts. U kunt voor deze vaccinatie een afspraak maken bij de GGD op nummer 0800-7070 of nazien waar u terecht kunt zonder afspraak op:

Een prik tegen corona halen zonder afspraak kan hier!

vaccinatie afspraak

Deskundig advies

Landelijke dekking

Korte wachttijden