Dengue 

Wat is dengue fever, ofwel dengue? Het is een tropische infectieziekte die wordt veroorzaakt door het gelijknamige virus. Dengue wordt ook wel ‘knokkelkoorts’ in het Nederlands genoemd, omdat de ziekte kenmerkende bot- en gewrichtspijnen veroorzaakt. De ziekte wordt overgedragen door verschillende soorten steekmuggen die voornamelijk leven in warme gebieden zoals Afrika, delen van Azië, het Caribisch gebied en Centraal- en Zuid-Amerika. 

Er zijn 4 verschillende typen van het virus bekend die dengue veroorzaken. Wanneer iemand één type van de ziekte heeft gehad, dan is diegene beschermd tegen dat type virus. Die bescherming geldt helaas niet voor de andere typen van het dengue virus. Hierdoor is het mogelijk om meerdere keren deze tropische infectieziekte op te lopen. De tweede infectie verloopt meestal heftiger. 

Wat zijn dengue symptomen?

Wanneer het virus is opgelopen, dan kan het nog 2 tot 15 dagen duren voordat de eerste symptomen zich manifesteren. Gemiddeld verschijnen de eerste ziekteverschijnselen na een incubatietijd van 4 tot 7 dagen. Tot de symptomen behoren:

  • (Hoge) koorts met koude rillingen
  • Hoofdpijn
  • Pijn in spieren en gewrichten
  • Diarree
  • Misselijkheid
  • Braken
  • Hoesten
  • Huiduitslag (oogt vergelijkbaar met mazelen)

Hoewel de klachten zeer vervelend zijn, verloopt deze tropische infectieziekte vrij onschuldig: de meeste geïnfecteerde mensen voelen zich na een week al beter worden. Toch zijn er ook gevallen waarin mensen maanden last houden van vermoeidheid.

Besmetting door de dengue mug

Dengue wordt overgedragen door de beten van de muggen uit de Aedes familie. Deze steekmuggen zijn doorgaans overdag actief. De denguemug draagt de ziekte door een beet over van mensen op mens. Aangezien ook voor deze ziekte geldt ‘voorkomen is beter dan genezen’, is het verstandig om maatregelen te treffen tegen de muggenbeten. 

Maatregelen ter preventie

Er zijn wat eenvoudige maatregelen die u kunt treffen ter preventie muggen. Deze zijn stuk voor stuk gericht op het doel om niet gestoken te worden door een Aedes mug. Om de kans op zo’n muggenbeet te verkleinen, is het aan te raden om bedekkende kleding te dragen en op de juiste manier gebruik te maken van muggenwerende middelen. Let daarbij op dat de middelen op basis van DEET zijn. Verder is het ook verstandig om te slapen onder een muggenwerend net zoals een klamboe. 

Dengue behandeling

Momenteel zijn er geen specifieke behandelingen voor deze tropische infectieziekte. Niet-ernstige infecties met het virus herstellen namelijk na een aantal dagen tot een week uit zichzelf. Slechts een klein deel van de infecties ontwikkelt door tot een ernstige variant. In dat geval is de dengue behandeling gericht op symptoombestrijding. Afhankelijk van de situatie en het verloop van de ziekte kan dit in levensbedreigende gevallen resulteren in een ziekenhuisopname.

Bestaat er een dengue-vaccin?

Nee, er is in Nederland op dit moment geen dengue vaccin beschikbaar. Hierdoor ligt de focus bij deze tropische infectieziekte voornamelijk op preventie. Er wordt ondertussen wel uitvoerig onderzoek gedaan naar een groot aantal vaccins voor deze ziekte. Deze vaccins zitten echter nog in de preklinische fase. De uitdaging bij het maken van een dengue vaccin zit in het gegeven dat er verschillende typen van het virus zijn die de ziekte veroorzaken. Het is namelijk de bedoeling dat een vaccin straks immuniteit tegen alle typen creëert.

vaccinatie afspraak

Deskundig advies

Landelijke dekking

Korte wachttijden