Filariasis 

Filariasis is een infectieziekte die voorkomt in subtropische en tropische gebieden. Het is een ziekte waarbij microscopisch kleine deeltjes van de draadworm zich nestelen in de lymfekanalen van de mensen en daar uitgroeien tot volwassen wormen. Filariasis is niet van mens op mens overdraagbaar; deze infectieziekte wordt via muggen overgedragen. Zo bijt een mug eerst een besmet persoon waarna dezelfde mug een drager is geworden van de infectieziekte. Wanneer er vervolgens een gezond persoon wordt gebeten door die besmette mug, dan kan filariasis overgedragen worden.

Filariasis symptomen

Wanneer er weinig wormen in het lymfestelsel bevinden, dan ervaart u geen tot weinig klachten. Is er echter sprake van een ophoping van deze wormen is in uw lymfebanen? Dan wordt de afvoer van weefselvocht in uw lichaam bemoeilijkt. Hierdoor kan de huid vervolgens sterk opzwellen.

Filariasis voorkomen

Er zijn een aantal manieren waarop u besmetting met filariasis kunt voorkomen. Bevindt u zich in risicogebieden? Zorg er dan voor dat u zo min mogelijk wordt gestoken. Tref bijvoorbeeld de volgende maatregelen:

  • Draag lange mouwen, lange broekspijpen en sokken om zoveel mogelijk uw huid te bedekken
  • Slaap onder een muskietennet, die bij voorkeur geïmpregneerd is
  • Smeer onbedekte huid in met een antimuggenmiddel dat DEET bevat

Filariasis behandeling

Wanneer u geïnfecteerd bent met filariasis, dan zal de dienstdoende arts u medicijnen voorschrijven. Bij een recente besmetting bent u dan snel weer van de klachten af.

Bestaat er een vaccin?

Ondanks dat er tot op heden veel onderzoek gedaan wordt naar filariasis,  bestaat er helaas nog geen werkend vaccin tegen deze infectieziekte

vaccinatie afspraak

Deskundig advies

Landelijke dekking

Korte wachttijden