Schistosomiasis

Schistosomiasis staat ook wel bekend als ‘bilharzia’. Het is een infectie die wordt veroorzaakt door een parasiet die in tropisch en subtropisch zoet water leeft. De larven leven op hun tussengastheer: de zoetwaterslak. U doet er verstandig aan om voor vertrek te onderzoeken of op plaats van bestemming schistosomiasis en waterslakken voorkomen. Indien dit het geval is, raden wij aan om oppervlaktewater te vermijden. Mocht u in contact komen met het water, probeer dan zo snel mogelijk af te drogen, om de larven van u af te vegen. Het is zaak dat u zich bij terugkomst laat controleren op schistosomiasis.

Belangrijk om in acht te nemen is dat er geen preventieve middelen bestaan en ook geen middelen die direct na het contact met het oppervlaktewater gebruikt kunnen worden.

Schistosomiasis worm

Waterslakken zijn de gastheren van de schistosomiasis worm. Wanneer er geen waterslakken in het water zitten kan schistosomiasis ook niet voorkomen. De larven van de schistosomiasis worm groeien in de waterslak. Wanneer de larven uit de waterslak komen, bevinden ze zich in het water. Als u dan contact heeft met het water komen de larven op uw huid. Vervolgens dringen de larven uw huid binnen.

Schistosomiasis symptomen

In de meeste gevallen hebben mensen geen last van worminfecties, toch kunnen er klachten opkomen:

  • jeukende huiduitslag, dit komt door de larven die de huid binnendringen
  • koorts (diarree, hoesten, benauwd en koorts)
  • bij een aanhoudende infectie kunt u bloedplassen.

Behandeling Schistosomiasis 

Allereerst wordt er een bloedonderzoek gedaan. Dit kan echter pas zes weken nadat u in contact bent geweest met het water waar schistosomiasis mogelijk in voorkomt. Het bloedonderzoek wordt gedaan op mogelijke antistoffen tegen de parasiet. Mocht dit het geval zijn, dan krijg u een antiwormmiddel voorgeschreven.

Schistosomiasis vaccin

Ondanks dat er veel onderzoek gedaan wordt naar schistosomiasis, bestaat er helaas nog geen werkend vaccin tegen schistosomiasis. 

vaccinatie afspraak

Deskundig advies

Landelijke dekking

Korte wachttijden